Cena od:      do:         Kraj:         Typ:   

Všeobecné podmínky

Podmínky využívání služeb serveru bazarbox.cz


Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

Na inzertním serveru bazarbox.cz je zakázána inzerce:
(Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.)
webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;
hubnutí;
Multilevel (MLM) a provizních systémů;
Emailingu a jiných bezpracných výdělků;
prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;
kopírování disket, CD, DVD;
firemní činnosti a zboží na objednávku (neplatí pro sekci Služby);
opakované inzerce stále stejného nového zboží;
neomezeného množství zboží;
zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku);
padělků, kopií, napodobenin;
chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, apod.;
dokladů a technických průkazů;
pohonných hmot;
livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
výkupů;
erotických inzerátů;
eKnih;
léků a potravinových doplňků;
cigaret, e-cigaret.

Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády jsou vyžadovány následující údaje
název firmy a předmět její činnosti
minimální požadavky na žadatele
předmět nabízené práce
Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Poplatek v sekci Práce a Služby je za schválení administrátorem, toto schválení je samozřejmě u inzerátů porušujících podmínky záporné a uživatel nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatku. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce. 

Služby bazarbox.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění inzerátů v sekcích Finanční služby a Slevy dale doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby bazarbox.cz - například topování inzerátu pomocí sms. 

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce bazarbox.cz nebo dobrými mravy. 

Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám bazarbox.cz. 


Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu. 

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. 

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. 

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb bazarbox.cz ani za způsob jakým služby bazarbox.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb bazarbox.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb bazarbox.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. 

Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb bazarbox.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby bazarbox.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. 

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. 

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které bazarbox.cz nabízí. 

Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. 
TOPlist TOPlist