Cena od:      do:         Kraj:         Typ:   

Ochrana osobních údajů

Provozovatel serveru zpracovává osobní údaje kupujících, kteří mu poskytli své osobní údaje a případně mu udělili souhlas k dalším účelům jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy [zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR).

Osobními údaji inzerujících, které provozovatel zpracovává, jsou zejména:

  • identifikační a kontaktní údaje umožňující kontakt s čtenáři inzerátů (zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, číslo telefonu a jiné obdobné informace);
  • údaje získané v průběhu komunikace s inzerentem;
  • údaje zpracovávané v souvislosti s poskytnutím souhlasu se zpracováním údajů (způsob udělení souhlasu, vč. IP adresy, ze které byla vyplněna e-mailová adresu).

Provozovatel serveru zpracovává osobní údaje inzerujícího pro některé účely zpracování bez speciálního souhlasu inzerujícího, pro některé účely zpracování se zvlášť uděleným souhlasem inzerujícího.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi provozvatelem serveru a inzerujícím je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Provozovatel serveru by ale nemohl s inzerujícím uzavřít smlouvu a plnit povinnosti z této smlouvy plynoucí, pokud by mu nebyly poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy.

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje jsou pod stálou kontrolou a prodávající disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji kupujících přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Provozovatel osobní údaje inzerentů předává pouze státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv provozovatele, specializovaným externím subjektům (zpracovatelům), které pro provozovatele provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů.

Všechny osobní údaje, které provozovatel zpracovává, jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu. Informaci o tom, jaké osobní údaje o kupujícím zpracovává, poskytne provozovatel inzerujícímu na jeho žádost bez zbytečného odkladu v elektronické podobě pomocí e-mailu. Za nedůvodnou a nepřiměřenou žádost má provozovatel právo požadovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Inzerující má právo na přístup k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz. Dále má právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, má právo na přenositelnost jeho osobních údajů. Inzerující může vznést námitku proti zpracování. Podrobnosti stanoví platné právní předpisy. 

Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů vyjádřeného inzerujícím v potvrzení registrace bude prodávající zpracovávat osobní údaje kupujícího k marketingovým účelům za účelem propagace poskytovaných produktů a služeb serveru bazarbox.cz.

Provozovatel bude osobní údaje inzerujícího za tímto účelem zpracovávat do doby odvolání souhlasu. Údaje o udělení či odvolání souhlasu mohou být zpracovávány ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě byly údaje zpracovávány.

TOPlist TOPlist